Stosowanie Marihuany Na ADHD

Opublikowane przez Eliza Pejko w dniu

Ze względu na to, że marihuana jest często reklamowana jako skuteczny środek leczenia chorób psychicznych, pojawia się pytanie, czy może ona pomóc w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Chociaż ADHD jest często kojarzone z dziećmi, ADHD to także problem wielu dorosłych. W jednym z raportów stwierdzono, że częstość jego występowania wynosi około 4,4% wśród osób w wieku od 18 do 44 lat. Przy tak wysokich statystykach naturalne jest, że wielu ludzi szuka alternatywnych ścieżek, które nie angażuj syntetycznych farmaceutyków. Jednak jeśli chodzi o używanie konopi indyjskich w ADHD, szczegóły tej rozmowy stają się trudne. Chociaż marihuana może pomóc w określonych objawach ADHD, mogą również powodować dalsze komplikacje. W tym artykule zbadamy związek między ADHD a konopiami indyjskimi. Omówimy aktualne dowody dotyczące tego tematu, wraz z kilkoma radami dla dorosłych, którzy chcą używać konopi jako formy leczenia.

Co to jest ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się nieuwagą i nadpobudliwością. Te cechy przeszkadzają w codziennych czynnościach, czyniąc nawet proste zadania jeszcze trudniejszymi. Trzy wzorce charakteryzują objawy ADHD:

• Nieuwaga,
• Nadpobudliwość,
• Impulsywność.

Osoba z ADHD może zmagać się tylko z jednym typem wzorca, zbiorem dwóch lub wszystkimi trzema. Aby uzyskać jaśniejszy obraz tego, jak każdy typ wpływa na osobę – a następnie wpływ, jaki marihuana będzie miała na każdy typ – przyjrzymy się im oddzielnie.

Nieuwaga

Kiedy dana osoba ma trudności z utrzymaniem koncentracji, utrzymaniem porządku i podążaniem za określonym zadaniem. Objawy występujące u osób tego typu obejmują:

• Wygląda na to, że nie słucha, kiedy się do niego mówi,
• Unikanie zadań wymagających ciągłego wysiłku umysłowego,
• Trudność w podążaniu za instrukcjami,
• Trudności w utrzymaniu uwagi (np. podczas rozmowy),
• Łatwo się rozprasza,
• Zapomina o codziennych czynnościach,
• Częste gubienie rzeczy potrzebnych do wykonywania zadań (np. przyborów szkolnych),
• Przeoczenie lub brak szczegółów,
• Nadpobudliwość i impulsywność.

Chociaż technicznie różne typy wzorców ADHD, nadpobudliwość i impulsywność mają wiele nakładających się cech. Aby lepiej zdefiniować każdy z osobna:

Nadpobudliwość występuje wtedy, gdy osoba stale się porusza, zauważalnie w nieodpowiednich sytuacjach, na przykład podczas mówienia. Impulsywność występuje wtedy, gdy osoba działa bez zastanowienia i ma trudności z samokontrolą. Godną uwagi cechą tego typu wzorca jest pragnienie natychmiastowej nagrody i trudność w opóźnianiu gratyfikacji.

Osoby o nadpobudliwym lub impulsywnym typie wzorców będą wykazywać następujące objawy:

• Konieczność bycia w ruchu,
• Trudność w oczekiwaniu na swoją kolej,
• Wiercenie się i wicie,
• Niemożność siedzenia przez dłuższy czas w jednym miejscu,
• Przerywanie innym,
• Szybkie mówienie (tj. odpowiadanie przed zakończeniem pytania),
• Niepokój,
• Bieganie lub wspinanie się w nieodpowiednich momentach,
• Nie można spokojnie zająć się hobby.

Czy możesz używać marihuany mając ADHD?

W przypadku tytułów takich jak nadpobudliwość może się wydawać, że marihuana może pomóc „wyluzować” niektóre komplikacje spowodowane przez ADHD. Jednak związek między ADHD a marihuaną jest znacznie bardziej skomplikowany. Zacznijmy od tego, że używanie marihuany wśród osób z ADHD jest dość powszechne. Jeden raport ujawnił, że osoby, u których zdiagnozowano ADHD, są trzy razy bardziej skłonne do spożywania konopi indyjskich. W innym raporcie stwierdzono, że około jedna trzecia nastolatków z ADHD również używa konopi indyjskich.

Jednak te wskaźniki konsumpcji nie wskazują na terapeutyczne działanie konopi indyjskich na osoby z ADHD. W rzeczywistości wniosek był taki, że osoby z ADHD są bardziej narażone na rozwój zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich. Jedna z przyczyn tego może być związana z wpływem konopi indyjskich na mózg. Mówiąc dokładniej, wpływ marihuany na obszary mózgu jest już dotknięty ADHD.

Badania wykazały, że osoby z ADHD już mają opóźnienie w rozwoju mózgu. Prowadzi to do wolniejszego dojrzewania płata czołowego, obszaru silnie dotkniętego przez substancję psychoaktywną w konopiach indyjskich, tetrahydrokannabinol (THC). Takie efekty mogą prowadzić do krótkotrwałej poprawy w objawach ADHD. Mówiąc dokładniej, osoby z ADHD, które spożywają konopie indyjskie, mogą łatwiej skupić się, spać lub pozwolić, aby wzorce myślowe pojawiały się w wolniejszym tempie.

Ponieważ jednak efekty te są krótkotrwałe, lekarzom trudno jest zrozumieć długoterminowe skutki, jakie marihuana wywiera na osoby z ADHD. Mianowicie, ponieważ obecnie nie ma na to dowodów, a z powodu tego braku dowodów spekuluje się, że marihuana może wyrządzać więcej szkody niż pożytku.

Dowody na to, że marihuana może być szkodliwa dla osób z ADHD

Kiedy spożywamy THC, hamuje to nasze połączenia neuronowe. To z kolei spowalnia procesy sygnalizacyjne w mózgu. Co więcej, THC wpłynie na strukturę dendrytów mózgu. Jest to ważne dla procesów kontroli, uczenia się i ogólnego stanu zdrowia mózgu – z których wszystkie są już hamowane przez ADHD. Mając to na uwadze, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe używanie konopi indyjskich może powodować następujące komplikacje u osób z ADHD:

• Motywacja,
• Pamięć (zwłaszcza u osób poniżej 25 roku życia),
• Lęk,
• Depresja,
• Niepełnosprawności językowe,
• Trudności w uczeniu się.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Trzeba przyznać, że konopie indyjskie mogą pomóc w niektórych z tych zaburzeń. Dlatego osoby ze współistniejącymi chorobami mogą odczuwać pewną ulgę podczas używania konopi indyjskich. Jednak marihuana może również pogorszyć te warunki. Doprowadzenie niektórych osób z ADHD do wystąpienia paranoi, paniki i zaburzeń nastroju.

Konopie indyjskie a leki na ADHD

Ze względu, że większość osób z ADHD przyjmuje jakąś formę leków, warto również pokrótce omówić interakcje między tymi farmaceutykami a konopiami indyjskimi.

Na początek warto zauważyć, że celem leków na ADHD jest poprawa uwagi poprzez wspomaganie działania substancji chemicznych w mózgu. Dwie bezpośrednio ukierunkowane substancje chemiczne to dopamina i norepinefryna. Ponieważ THC wpływa również na te substancje chemiczne, może hamować zdolność leku do pomocy osobie z ADHD. Mimo to leki na ADHD mają kilka niepożądanych skutków ubocznych. Najczęstsze to:

• Bóle głowy,
• Wysokie ciśnienie krwi,
• Drażliwość,
• Drgawki,
• Utrata apetytu,
• Zły humor,
• Stymulowane tętno,
• Bóle brzucha,
• Problemy ze snem.

Trzeba przyznać, że konopie indyjskie mogą pomóc złagodzić niektóre z tych skutków ubocznych, jak omówiono powyżej, i jest to widoczne w badaniach. Mimo to, jeśli marihuana hamuje działanie leków na ADHD, trudno jest zmierzyć, jak bardzo pomaga. Brak badań na ten temat dodatkowo utrudnia tę dyskusję.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog wwwkoneser o roślinach marihuany thc i konopi cbd
Copyright © wwwkoneser.pl