Kannabinoid o Potencjale Terapeutycznym

Opublikowane przez Eliza Pejko w dniu

Kannabichromen (CBC): kannabinoid o potencjale terapeutycznym.

Chociaż ilość kanabichromenu, który zwykle występuje w analizie nowoczesnych próbek kwiatów lub żywicy konopi indyjskich, jest stosunkowo niewielka, w rzeczywistości znacznie niższa niż w przypadku THC, a nawet CBD (w wielu przypadkach), CBC jest nadal klasyfikowane jako główny fitokannabinoid wytwarzany przez konopie indyjskie Roślina, dzieląc się podobieństwami strukturalnymi z niektórymi z najważniejszych kannabinoidów (THC, CBD, CBN lub THCV), a w rzeczywistości dzieląc formułę ze znacznie bardziej znanym THC i CBD.

Kannabichromen został odkryty w 1966 roku przez Gaoni i Mechoulama z jednej strony i prawie jednocześnie przez Claussen z drugiej, chociaż od tego czasu przeprowadzono niewiele badań na tym kannabinoidu, przy czym THC i CBD są bohaterami większości następnych badań. Jednak, jak zobaczymy poniżej, dziś istnieje coraz więcej dowodów pokazujących ogromny potencjał terapeutyczny tego kannabinoidu, szczególnie w połączeniu z innymi związkami w tym, co często nazywa się efektem otoczenia.

Synteza kanabichromenu (CBC)

CBC jest niepsychoaktywnym związkiem wytwarzanym z działania enzymu-syntazy CBCA, która przekształca się w CBGA w kwasu kanabichromenowym lub CBCA, kwaśnym kwasu kanabichromenowym lub CBCA, Kwasowa postać CBC. To, podobnie jak w przypadku innych kannabinoidów, jest dekarboksylowane i „aktywowane”.

Podczas gdy badania w latach siedemdziesiątych wskazały na CBC jako drugi najliczniejszy kannabinoid w roślinach konopi indyjskich, dziś bardzo wątpliwe jest, aby tak było, ponieważ setki hodowców z całego świata wybierają i przekraczają od dziesięcioleci, szukając roślin wysoko w THC, a ostatnio CBD lub jedno i drugie. W badaniach z lat 70. w tym czasie wykorzystano czyste odmiany, prawdopodobnie szczepy pochodzące z tropików, które mają wyższe stężenie CBC i mają bardzo niewielkie podobieństwo do współczesnych hybryd komercyjnych.

Wiemy, jak widzieliśmy w naszym artykule na temat właściwości CBN, jest tak, że w taki sam sposób, w jaki THC degraduje się do CBN, gdy podlega promieniom cieplnym lub UV, CBC degraduje się do CBL.

Właściwości i skutki kanabichromenu (CBC)

Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić, że podobnie jak reszta kannabinoidów, CBC działa na receptory CB1 i CB2 w naszym układzie nerwowym, w tym konkretnym przypadku jesteśmy świadomi interakcji między kanabichromenem a receptorami TRPV1 i TRPA1, co wyjaśniałoby wiele jego wielu. Właściwości lecznicze i wzrost poziomów endokannabinoidów w ciele, takie jak anandamid. Badania przeprowadzone na myszach wykazały, że podawanie THC z CBC moduluje aktywność przeciwzapalną tego ostatniego, co sugeruje silną interakcję między tymi dwoma związkami.

Teraz rzućmy okiem na niektóre z najważniejszych właściwości leczniczych CBC:

• Przeciwzapalne (większe działanie przeciwzapalne zaobserwowano, gdy THC i CBC są podawane razem, a zatem są bardziej skuteczne w leczeniu stanów, takich jak obrzęk lub stan zapalny przewodu jelitowego)
• Leki przeciwdepresyjne (jak widać w ostatnich badaniach, jego działanie przeciwdepresyjne jest znacznie większe niż CBD, chociaż po raz kolejny wydaje się, że „efekt otoczenia” osiągnięty przez połączenie kilku związków jest znacznie bardziej skuteczny niż izolowany kannabinoid)
• Antynocyceptywne (zmniejszenie bólu spowodowane uszkodzeniem nerwu)
• Przeciwbólowe/zmniejszenie bólu (CBC działa w synergii z THC, więc wzmacniając właściwości w celu złagodzenia bólu obu kannabinoidów)
• Neuroprotektor (badanie myszy wykazało w 2013 r.,że CBC zwiększa wskaźnik przeżycia komórek macierzystych progenitorowych, zwiększając neurogenezę)
• Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze (już w latach 80. wykazały doskonałe właściwości przeciwbakteryjne i umiarkowane właściwości przeciwgrzybicze)
• Trądzik (jeszcze w 2016 r. przeanalizowano wielkie zalety CBC w leczeniu tej wspólnej choroby, ponieważ zmniejsza zarówno produkcję sebum przez gruczoły łojowe, jak i skutki kwasu arachidonowego)
• Zaburzenia żołądkowo -jelitowe i zapalne (posiadające właściwości i być może bardzo przydatne w leczeniu choroby zapalnej jelit)
• Hamuje wchłanianie anandamidu, endokannabinoidu wytwarzanego przez nasze ciało (zostało to powiązane ze zmniejszeniem różnych rodzajów raka, takich jak rak jelita grubego lub piersi. Uważa się, że pośrednie działanie CBC UPO receptora CB2 może częściowo wyjaśnić te właściwości)
• Migreny (badania dotyczące zmniejszenia migreny z CBC przyniosły bardzo obiecujące wyniki).

Jak widać, badania naukowe wykazały już szereg właściwości CBC o ogromnym potencjale terapeutycznym, chociaż brakuje prac laboratoryjnych i badań klinicznych w celu ustalenia jej zastosowań u ludzi. Jest pewne, że badania będą kontynuowane, biorąc pod uwagę ogromny potencjał pokazany przez ten kannabinoid, który codziennie przyciąga coraz większą uwagę badaczy, hodowców i banków nasion.

Przyszłość CBC

Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki uzyskane we wczesnych badaniach kanabichromenu, nowe projekty badawcze są w rzeczywistości coraz bardziej liczne. Jego wiele właściwości leczniczych i interakcja z niektórymi z najważniejszych kannabinoidów, takich jak THC, skupiały część uwagi społeczności naukowej na tym interesującym związku i jej roli w tak zwanym efekcie otoczenia. Dlatego nie jest nierealne przewidywanie, że wkrótce będziemy mogli kupować produkty zawierające CBC, a także produkty z innymi niepsychoaktywnymi kannabinoidami przydatnymi do leczenia niektórych dolegliwości.

Rosnące zainteresowanie tym kannabinoidem i jego znaczenie dla sektora terapeutycznego niewątpliwie zobaczą rozwój nowych odmian bogatych w CBC o wyższym odsetku tego kannabinoidu. Obecne odmiany, takie jak Williams Wonder lub Psycho Crack, mają wyższą niż przeciętną zawartość kanabichromenu, podobnie jak Timewreck!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog wwwkoneser o roślinach marihuany thc i konopi cbd
Copyright © wwwkoneser.pl