Czy Marihuana Poprawia Umiejętność Kodowania?

Opublikowane przez Eliza Pejko w dniu

Nowe badanie pokazuje, że ogromna większość programistów używa marihuany podczas pracy.

Konopie indyjskie wydają się stymulować kreatywność programistów. Rzeczywiście, ponad jedna trzecia ankietowanych w ramach nowego badania stwierdziła, że używała marihuany w pracy, wierząc, że pomogło im to wejść w „strefę programowania”.

Jedna trzecia programistów używa marihuany podczas pracy, aby skorzystać z jej kreatywnych korzyści.

Zatytułowane „Hashing It Out: A Survey of Programmers’ Cannabis Usage, Perception, and Motivation” i opublikowany na początku tego miesiąca w czasopiśmie Cornell University arXiv, badanie ujawnia, że 35% uczestników ankiety „próbowało marihuany podczas programowania lub wykonywania innych czynności. zadania związane z inżynierią oprogramowania”, podczas gdy obecnie 18% robi to co najmniej raz w miesiącu. Ponad 70% z tej grupy przyznało, że w ciągu ostatniego roku używało marihuany podczas pracy.

Wyniki pochodzą z badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Michigan, którzy przeprowadzili wywiady z 803 programistami, w tym 450 pełnoetatowymi programistami, na temat rozpowszechnienia używania konopi indyjskich, percepcji, a także motywacji.

Przyjemność i postrzeganie ulepszonego programowania były głównymi motywacjami uczestników badania do używania konopi indyjskich. Burza mózgów, prototypowanie, kodowanie i testowanie były najczęstszymi zadaniami, do których ludzie używali marihuany.

Ogólnie stwierdziliśmy, że programiści częściej zgłaszali motywacje związane z zabawą lub ulepszaniem programowania niż motywacje związane z dobrym samopoczuciem: najczęstszymi powodami były „uczynienie zadań związanych z programowaniem przyjemniejszymi” (61%) oraz „myślenie o bardziej kreatywnych rozwiązań programistycznych” (53%)” – czytamy w badaniu.

Co najmniej 30% respondentów wskazało powody, dla których warto udoskonalić programowanie. Z kolei przyczyny związane z ogólnym samopoczuciem, w szczególności ze zdrowiem psychicznym czy przewlekłym bólem, wymieniło mniej niż 30% ankietowanych.

Ponadto główną motywacją badania było zajęcie się „niedoborami rekrutacyjnymi na określone stanowiska” w sektorze programistycznym, przy czym polityka testowania narkotyków została uznana za możliwy czynnik przyczyniający się do tego.

„Zakaz używania konopi indyjskich w inżynierii oprogramowania przyczynił się do szeroko zgłaszanego niedoboru pracowników na niektóre stanowiska związane z programowaniem w rządzie USA” – czytamy w badaniu.

Ponadto autorzy badania, Madeleine Endres – Kevin Boehnke i Westley Weimer – wyjaśnili, że oczywiście problem jest ten sam na szczeblu federalnym, przywołując intencje byłego dyrektora FBI, który w 2014 r. chciał złagodzić politykę zatrudnienia biurowego w zakresie używania narkotyków.

Wielu programistów komputerowych i hakerskich guru również lubi marihuanę. Trzeba więc zatrudnić wysokiej jakości personel, aby konkurować z tymi cyberprzestępcami, a niektórzy z tych młodych ludzi chcą palić trawkę ”- zadeklarował w wywiadzie dla Washington Post w 2014 roku.

Niemniej jednak badanie wykazało, że nawet ci, którzy nie używają marihuany, opowiadają się za reformą, przy czym 91% uczestników twierdzi, że marihuana medyczna i rekreacyjna powinna być legalna, w porównaniu z 60% ogólnej populacji USA w 2021 r. , podkreśla.

„Nasze wyniki mają wpływ na rozwój polityki antynarkotykowej w miejscu pracy, a także motywują chęć prowadzenia przyszłych badań nad używaniem konopi indyjskich podczas opracowywania programów komputerowych” – podsumowuje badanie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog wwwkoneser o roślinach marihuany thc i konopi cbd
Copyright © wwwkoneser.pl